انتشار شمارۀ جدید فصلنامه جستارهای ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامه جستارهای ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق) - سال چهل و هشتم، شمارۀ 4 (پیاپی 191)، زمستان 1395 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ جستارهای ادبی به شرح زیر است:

نمودها و كاربرد متفاوت «آركائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان كلیدر محمود دولت آبادی/ زهره اله دادی دستجردی ، علیرضا عابدیان ، مرتضی دولت آبادی

محورهای عشق زنان به مردان در قصه های ادبی و عامیانه فارسی/ محمدامیر مشهدی، محمد چهارمحالی ، حسین صادقی

 بررسی صفات و خویشكاری های دیوان در مجموعه روایات فردوسی نامه/ رضا غفوری

در باب راهبر كینه دار رویكردی ترامتنی به سازه ای حماسی/ محمود حسن آبادی

تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی/ رضا رفائی قدیمی مشهد، زهرا اختیاری 

 با قطار خوك در بیت المقدس پی منه (تاملی بر بیتی از خاقانی شروانی)/ مجتبی مجرد

معرفی شكارنامه ایلخانی/ مهدی سلمانی ، امین مجلی زاده

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر مسئول:  سید حسین فاطمی

سردبیر:  مه دخت پورخالقی چترودی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.