انعقاد تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ یونس امره و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - در نشستی که روز چهارشنبه 16 فررودین سال جاری برگزار شد، تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ یونس امره و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منعقد شد.
در این تفاهم نامه به حمایت از طرح های مشترک فرهنگی همچون همكارى در برگزاری نشستها و همایش های علمی - پژوهشی مرتبط با متون فارسی و ترکی، برگزاری مشترک کارگاه‌های آموزشی در هر دو کشور در زمینه های ایران‌شناسی و ترک شناسی، آموزش زبان فارسی و ترکی استانبولی، کتابشناسی و نسخه شناسی، متن شناسی، تصحیح متون و موضوعات مرتبط دیگر، همکاری در انتشار کتابهای فارسی حوزۀ میراث مشترک ایران و ترکیه و انتشار دو یا سه شماره نشریۀ دو زبانۀ فارسی با خلاصۀ ترکی در قالب ضمیمۀ گزارش میراث تأکید شد.
همچنین همکاری در برگزاری نشست در زمینۀ فرهنگ، ادبیات و تاریخ مشترک ایران و ترکیه، نسخه‌های خطی فارسی و ترکی در ترکیه و ایران، بزرگداشت ایرانشناسان ترک و ترک‌شناسان ایرانی از جمله مفاد این تفاهم نامه است
.