مقدمۀ دو کتاب ظفرنامۀ خسروی و اسناد پادریان کرملی

میراث مکتوب - 20 فروردین مصادف است با سالگرد درگذشت دکتر منوچهر ستوده؛ استادی که آثار و تألیفات او بیش از هرچیز نشانه عشق و دلبستگی عمیقش به این مرز و بوم است. دکتر ستوده در طول حیات پربارش 60 عنوان کتاب در 102 جلد و 286 مقاله را به رشتۀ تحریر درآورده است که از آن میان می توان به جغرافیای تاریخی شمیران، سفرنامه گیلان، تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس و ... اشاره کرد.

در ادامه مقدمۀ دو کتاب ظفرنامۀ خسروی (شرح حکمروایی سید امیر نصرالله بهادر سلطان بن حیدر (1242 - 1277ه.ق) در بخارا و سمرقند - از مؤلفی ناشناخته؛ به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده) و اسناد پادریان کرملی (بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، به کوشش دکتر منوچهر ستوده با همکاری ایرج افشار) که از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است بر روی وبگاه این مؤسسه قرار گرفته است.

مقدمۀ کتاب ظفرنامۀ خسروی را اینجا مشاهده کنید.

مقدمۀ کتاب اسناد پادریان کرملی را اینجا مشاهده کنید.