نمایشگاه خوشنویسی - تذهیب هنرمندان علی رضا اوزجان و شهناز اوزجان

میراث مکتوب - نمایشگاه خوشنویسی - تذهیب هنرمندان علی رضا اوزجان و شهناز اوزجان روز گذشته دوشنبه ۲۸ فروردین ساعت ۱۷ افتتاح شد.

این نمایشگاه ۲۸ تا ۳۱ فروردین سال جاری برپا خواهد شد.

در حاشیۀ این نمایشگاه همچنین سمینار و کارگاه آموزشی۳۱ فروردین ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

مکان: تهران، خیابان فلسطین شمالی، تقاطع خیابان بزرگمهر (ضلع شمال غربی چهارراه) پلاک 29 - نگارخانه لاجورد

این برنامه را مرکز فرهنگی یونس امره با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، مؤسسۀ فرهنگی هنری کتاب آرایی ایرانی و نگارخانۀ لاجورد برگزار می کند.

از راست: تورقای شفق، مدیر مرکز یونس امره و اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب از راست: تورقای شفق، مدیر مرکز یونس امره و اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
علی رضا اوزجان - هنرمند خوشنویس علی رضا اوزجان - هنرمند خوشنویس
از راست: تورقای شفق، مدیر مرکز یونس امره، اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، علی رضا اوزجان، هنرمند خوشنویس، جمشید کیانفر، مصحح و پژوهشگر و غلامرضا جمشیدنژاد اول، استاد دانشگاه و پژوهشگر از راست: تورقای شفق، مدیر مرکز یونس امره، اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، علی رضا اوزجان، هنرمند خوشنویس، جمشید کیانفر، مصحح و پژوهشگر و غلامرضا جمشیدنژاد اول، استاد دانشگاه و پژوهشگر