فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنر بومی

میراث مکتوب- فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنر بومی اعلام شد.

محورهای مقالات در اولین کنفرانس نمادشناسی در هنر ایران به شرح زیر است:

نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی:
سفالینه ها،آثار فلزی، آثار چوبی، شیشه و آبگینه ها، نگارگری و انواع نگاره ها

بافته ها: فرش و انواع زیراندازها، منسوجات، پوشاک
سیر تحول و تطور نمادینه ها در فرش دستباف مناطق ایران
مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی و مفاهیم نقوش و رنگمایه های نمادین‌ در فرش ایران
مطالعه تاثیر اعتقادات بومی بر نحوه شکل گیری نمادها در فرش، گلیم و دیگر انواع بافته ها

نمادگرایی در آیین و مراسمات بومی:
ورزش ها، بازی ها، رقص محلی، مراسمات شادی و عزاداری ها

پیشینه نمادشناسی در ایران:
نماد در ایران باستان
زبان نمادین هنر در ایران دوران اسلامی
مقایسه نمادهای تصویری در هنر ایران قبل و پس از اسلام

نمادشناسی در تمدن اسلامی:
بررسی تطبیقی نمادهای اسلامی با دیگر تمدن های اسلامی

بررسی نمادها و نقش های اسلامی در دوران تاریخی مختلف
مطالعه و مقایسه نمادینه های گوناگون مذهبی در ادیان و آیین های جهان

نمادشناسی در ادبیات:
سیر تحول نماد پردازی در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
نماد پردازی در نظم و نثر تاریخی و معاصر ایران
بنیادهای نماد پردازی در متون حماسی، تغزلی، عرفانی و ...
بازشناسی تطبیقی نمادها در فرهنگها و ادیان مختلف ملل
متون ادبی و اشعار بومی

نماد در ادیان و مذاهب:
بررسی زمینه های فكری و ایدولو‍ژیك آیین ها و مذاهب ملل و اقوام در خلق نمادها

نماد در روان شناسی:
معانی نمادشناختی نمادها

مطالعات میان رشته در خصوص نمادشناسی

نمادگرایی در گرافیک:
آثار چاپی، پوستر، کلیه روش های تبلیغاتی، طراحی آرم، طراحی محیطی و منظر

معماري، شهرسازي و تزئينات وابسته:
آثار گچی، چوبی، کاشی کاری، آجرکاری و سایر حرف مربوطه