انتشار شمارۀ 335-336 جهان کتاب

میراث مکتوب - شمارۀ جدید جهان کتاب (سال بيست و دوم. شمارۀ 1 و 2. فروردین و اردیبهشت 1396) منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از جهان کتاب به شرح زیر است:
چشم‌هایش.../ پرویز دوائی
تبارشناسی رمان و نقد ادبی/ معصومه علی‌اکبری
ترجمه منظوم مَکبِث/ حامد کیان‌ارثی
تعهد به آزادی و مسئولیت اجتماعی/ طلیعه خادمیان
کالبدشکافی جهان پیشامدرن/ مهدی فیروزیان
تجربۀ تجدد بومی در ایران/ حمیدرضا یوسفی
همایون صنعتی‌زاده از نگاه خود و دیگری/ مجید رُهبانی
آرش کمانگیر: از ابراهیم پورداود تا بهرام بیضایی/ کامیار عابدی
امر اجتماعی کتاب/ سعید خاقانی
چیزهایی که آقای نویسنده نمی‌داند در سخنرانی‌اش بگوید یا نگوید/ کیم مونسو، ترجمۀ نوشین جعفری و پژمان طهرانیان
کتابخانۀ نامرئی/ جان سیبروک، ترجمۀ سعید پزشک
مارک تواین و رباعیات خیّام/ الن گریبن، ترجمۀ مصطفی حسینی
خورخه لوئیس بورخس/ جیسن ویلسن، ترجمۀ علی بهبهانی
فردریک دار/ عباس آگاهی
نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟/ گري دِكستِر، ترجمۀ پرتو شريعتمداري
هزار و يك داستان/ زري نعيمي
معرفي كوتاه
سخنور بیداردل/ حسین مسرّت
تازه‌هاي بازار كتاب/ فرّخ اميرفريار
درگذشتگان


صاحب امتياز: طليعه خادميان
مدير مسئول: طليعه خادميان