بزرگداشت روز میراث مکتوب و اسناد ملی

میراث مکتوب - بزرگداشت روز اسناد «روز میراث مکتوب و اسناد ملی» اکبر ایرانی مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، جمشید کیان فر و دکتر سید سعید میرمحمدصادق صبح امروز 19 اردیبهشت در سرای اهل قلم سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

از راست: غلامرضا جمشیدنژاد اول، اکبر ایرانی و جمشید کیانفر از راست: غلامرضا جمشیدنژاد اول، اکبر ایرانی و جمشید کیانفر
جمشید کیانفر - مصحح و پژوهشگر تاریخ جمشید کیانفر - مصحح و پژوهشگر تاریخ
سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه