برگزاری نشست «افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی»

میراث مکتوب - نشست «افسانه گرایی و استعاره در فلسفه ریاضی» با حضور دکتر سیاوش  شهشهانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.  

این نشست به کوشش انجمن منطق ایران روز چهارشنبه 27 اردیبهشت از ساعت 16 در دانشگاه تربیت مدرس به نشانی پل گیشا، سالن علامه جعفری (طبقۀ سوم) برگزار خواهد شد.