پنجاه و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - پنجاه و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چهارشنبه 27 اردیبهشت در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

از راست: محمدحسین ساکت، بهرام گرامی، اکبر ایرانی، جواد محمدی خمک از راست: محمدحسین ساکت، بهرام گرامی، اکبر ایرانی، جواد محمدی خمک
از راست: علی اشرف صادقی و سید سعید میرمحمدصادق از راست: علی اشرف صادقی و سید سعید میرمحمدصادق
ذبیح الله محمودی -  پژوهشگر فرهنگ عامه و گویش نهبندانی ذبیح الله محمودی - پژوهشگر فرهنگ عامه و گویش نهبندانی
از راست: غلامرضا جمشیدنژاد اول و آیت الله سید هادی خامنه ای از راست: غلامرضا جمشیدنژاد اول و آیت الله سید هادی خامنه ای
اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
از راست: سید سعید میرمحمد صادق، توفیق سبحانی و احسان الله شکرالهی از راست: سید سعید میرمحمد صادق، توفیق سبحانی و احسان الله شکرالهی
سید عبدالرضا موسوی طبری - شاعر، طنزپرداز و پژوهشگر سید عبدالرضا موسوی طبری - شاعر، طنزپرداز و پژوهشگر
از راست: فرهنگ جهانبخش، محمود جعفری دهقی، عبدالحسند بصیره، قاسم صافی از راست: فرهنگ جهانبخش، محمود جعفری دهقی، عبدالحسند بصیره، قاسم صافی
از راست: محمدحسین ساکت و غلامرضا جمشیدنژاد اول از راست: محمدحسین ساکت و غلامرضا جمشیدنژاد اول
نصرالله حدادی - مؤلف کتاب تاریخ شفاهی کتاب نصرالله حدادی - مؤلف کتاب تاریخ شفاهی کتاب
آیت الله سید هادی خامنه ای - رئیس پژوهشکده تاریخ اسلام آیت الله سید هادی خامنه ای - رئیس پژوهشکده تاریخ اسلام
ذبیح الله محمودی -  پژوهشگر فرهنگ عامه و گویش نهبندانی ذبیح الله محمودی - پژوهشگر فرهنگ عامه و گویش نهبندانی
علی اشرف صادقی - مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی علی اشرف صادقی - مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
پویان رضوانی - پژوهشگر تاریخ علم پویان رضوانی - پژوهشگر تاریخ علم
جواد صفی نژاد - پدرعلم قنات جواد صفی نژاد - پدرعلم قنات
فرهنگ جهانبخش - پژوهشگر و کتابشناس فرهنگ جهانبخش - پژوهشگر و کتابشناس