شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادبیات تطبیقی (سال هشتم، شماره 15، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
عناوین مقالات این دوفصلنامه به شرح زیر است:
بررسی تطبیقی استعاره های مفهومی مشترك رباعیات خیام و طلاسم ابوماضی/ سید محمد استوار نامقی
بینامتنی دینی(قرآن، انجیل، و تورات) با رویكرد مفهوم مقاومت در اشعار محمود درویش و قیصر امین پور/ فاطمه بختیاری ، بتول مشكین فام بینامتنی
بررسی تطبیقی رثای امام حسین (ع) در شعر شریف رضی و محتشم كاشانی/ محمودرضا توكلی محمدی، محسن قربانی  
سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد/ علی حیدری ، بهمن كرم الهی ، محمد موسی پور  
بررسی تطبیقی صبغه اشرافی شعر عنصری و ابن معتز/ محمود حیدری، حجت اله هاشمی
زن در آینه ضرب المثل های كردی و عربی/ مسلم خزلی ، علی سلیمی
نگاهی تازه به «تضمین» و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی/ هما رحمانی، سید حسین سیدی
بازتاب تكرار در سروده های سعاد الصباح و نادر نادرپور/ امیرحسین رسول نیا، مهوش حسن پور   
قدس در شعر یوسف العظم و محمود شاهرخی/ علی اصغر روان شاد ، زهیر عباسی  
بررسی تطبیقی مولفه‏ های زمان روایی در داستان «فرارِ» آلیس مونرو و داستان «پرلاشزِ» زویا پیرزاد/ جلیل شاكری، سهیلا فغفوری ، راحله بهادر
انسی الحاج، احمد شاملو، الرسوله بشَعرها الطویل حتی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فیمینیستی، ادبیات تطبیقی/ علی ضیاءالدینی دشتخاكی ، عباس عرب
اصطلاح شناسی تطبیقی نقیضه و پارودی/ زینب عرب نژاد ، محمدرضا نصر اصفهانی ، غلامحسین شریفی ، محسن محمدی فشاركی


صاحب امتياز:دانشگاه ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
    
مدير مسئول: محمد صادق بصيری
    
سردبير:  عنايت الله شريف پور