انتشار فصلنامه شماره 22 پژوهشنامه تاریخ اسلام

میراث مکتوب -  فصلنامه شماره 22 پژوهشنامه تاریخ اسلام منتشر شد.

فهرست مطالب مندرج در شماره 22 فصلنامه پژوهشنامه تاریخ اسلام:

جنگاوران ایرانی در سپاه قبایلی عرب در سده نخست هجری/ علی ناظمیان فرد
گسترش دین زرتشت در جزیرة العرب و روابط پیامبر(ص) با زرتشتیان/ عثمان یوسفی، شهرام یوسفی‌فر، حسین علی‌بیگی

بررسی مقایسه‌ای روند زمانی و جغرافیایی گسترش دین اسلام در ایران/ ساسان طهماسبی

ضعف و سقوط حکومت ممالیک؛ دلایل و زمینه‌های اقتصادی /نورالله کریمیان، امامعلی شعبانی، محمد قزوینی نظم‌آبادی

تأثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار سیاسی گیلان پیش از ورود روس‌ها/ محمد محمودپور، سید احمدرضا خضری، حسین قرچانلو

جایگاه امیرخسرو دهلوی در تاریخ‌نگاری هند/ سیاوش یاری، مسلم سلیمانیان

صاحب امتیازانجمن ایرانی تاریخ اسلام

مدیر مسئولدکتر محمدرضا بارانی

سردبیردکتر سید علیرضا واسعی

برای اطلاعات بیشتر و دانلود مقالات به سامانه فصلنامه پژوهش نامه تاریخ اسلام مراجعه فرمایید.

مقالات این نشریه را اینجا دانلود کنید.