مفاهیم عرفانی در شعر خواجوی کرمانی

میراث مکتوب - هفدهمین و هجدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی‌کرمانی در روز چهارشنبه ۱۷ و ۲۴ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ به بحث و بررسی مثنوی «مفاهیم عرفانی در شعر خواجوی کرمانی» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این درس‌گفتار ابتدا به این پرسش پرداخته می‌شود که شعر عرفانی چیست و چه نوع ادبیاتی را می‌توان ادبیات عرفانی خواند. سپس به تجربه‌های خواجو در شعر عرفانی در قالب غزل و مثنوی پرداخته می‌شود. محور این بحث‌ها، جست‌وجوی مفاهیم و تجربه‌های عرفانی در شعر خواجو و بررسی جایگاه خواجو در میراث شعر عرفانی در گسترده‌ ادبیات فارسی است.

ورود علاقه‌مندان برای حضور در این نشست آزاد است
.

منبع: شهر کتاب