فراخوان مقالۀ دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی

میراث مکتوب - فراخوان مقالۀ دومین «همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی» اعلام شد.

 

محورهای همایش به شرح زیر است:

تحلیل آثار مغفول مفاخر و مشاهیر خراسان
بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در جهان
تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادب پارسی
تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل
بازتاب آثار مفاخر و مشاهیر خراسان بر فرهنگ عامه
بررسی تاثیر باور های مذهبی بر ادبیات مشاهیر و مفاخر خراسان
بررسی جایگاه آثار مشاهیر و مفاخر خراسان در اعتلای درک مفاهیم مذهبی
فرهنگ و ادب خراسان در گذر زمان ومکان
پژوهشی در زندگی مفاخر و مشاهیر خراسان
نقش و جایگاه مفاخر و مشاهیر خراسان در ارتقاء فرهنگ جامعه
تحلیل و تبیین آثار مفاخر و مشاهیر خراسان
بررسی تاثیر سبک خراسانی برشعر و ادبیات معاصر

این همایش توسط دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح مشهد برگزار می شود.
مهلت ارسال مقاله به این همایش 31 تیرماه سال جاری و تاریخ برگزاری همایش 19 مرداد 1396 است.
تلفن تماس دبیرخانه: 7-52286005-051
محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فرهنگیان
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.