برگزاری نشست تخصصی «بررسی میراث مکتوب ایرانیان پس از اسلام در شبه قاره هند»

میراث مکتوب - نشست تخصصی «بررسی میراث مکتوب ایرانیان پس از اسلام در شبه قاره هند» با سخنرانی دکتر حمیدرضا دالوند، عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

این نشست روز دوشنبه۲۲خرداد سال جاری از ساعت۱۰ تا ۱۲ در تالار ایرانشناسی کتابخانۀ ملی، به نشانی بزرگراه حقانی، غرب به شرق، بعد از متروی حقانی برگزار می شود.