كتابنامه توصيفی كتاب

میراث مکتوب - نگاهی که در این کتاب نامه بیشتر مورد توجه است، تلقی کتابشناسی در حکم رسانه است؛ یعنی کتابشناسی نه فقط عامل آگاهی افزایی و شناخت منابع موجود ، بلکه ابزاری مؤثر برای تبلیغ و ترویج کتابخوانی است.

هدف نگارنده از گردآوری این مجموعه، ورود به عالم کتاب پژوهی بود و چون دروازی نیافت، آن را ساخت.

امید است این کتاب چراغ راه سیاست گذاران و تصمیم سازانی باشد که می خواهند فعالیت های این حوزه را رصد و برای آن برنامه های کارساز و راه گشایی تدوین کنند. این کتاب نامه به شکلی تنظیم شده است که نه تنها استادان، دانشجویان و افراد متخصص در این رشته را به کار آید، بلکه بتواند برای دوستداران کتاب و علاقه مندان این حوزه نیز مفید باشد.

نجاری، ابوالفضل، كتاب كتابها (كتابنامه توصيفی كتاب)،تهران، خانۀ کتاب ،582صفحه، قطع: وزیری، بها: 300000 ریال، 1396.