جلد دوم فرهنگ جامع زبان فارسی ( ا – اخیی)

میراث مکتوب - جلد دوم فرهنگ جامع زبان فارسی ( ا – اخیی) زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی منتشر شد.

دکتر علی اشرف صادقی در مقدمۀ اثر حاضر می نگارد: مجلد حاضر از نظر مدخل شدن بعضی واحدها و نیز از نظر ارجاع گونه های مدخل ها به هم و بعضی نکات دیگر با مجلد اول تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت این مجلد نحوۀ مدخل شدن فعل های مرکب است. نگارنده در هنگام ویرایش مطالب این مجلد  متوجه شد که مدخل نکردن فعل های مرکب به صورت مستقل و تنها فهرست کردن فعل هایی که با یک اسم یا صفت همراه می شوند و فعل مرکب می سازند، با عنوان «با هم آیی» اشکالی اساسی دارد، به این معنی که چون برای هر تفکیک معنایی حداکثر ده شاهد از ده قرن تاریخ زبان و ادب فارسی نقل می شود، افعال مرکب و زمان ورود آن ها به زبان فارسی به درستی در شواهد منعکس نمی شود و بدین ترتیب ، در مورد این افعال اطلاعات زیادی از دست می رود.

نکتۀ دیگر مربوط به واژه های مصحف است. از آنجا که بسیاری از این واژه ها در فرهنگ های فارسی ضبط شده اند و کاربران فرهنگ ها آن ها در این فرهنگ ها دیده اند، تصمیم گرفته شده که غالب این واژه ها نیز مدخل شوند ولی توضیح داده شود که مصحف چه کلمه ای هستند و تعریف آن ها در ذیل صورت درست آن ها آورده شود.

نکتۀ دیگر که در آغاز این مقدمه به آن اشاره شد ارجاع متقابل مدخل های مرتبط به هم است. از آنجا که گونه های مختلف یک واژه فقط یک بار و آن در ذیل گونۀ پربسامد تعریف می شود و بعضی از این گونه های پربسامد از نظر الفبایی در ذیل حروف دیگر قرار می گیرند  و ما نمی توانسته ایم تعریف این مدخل های را به جلدهای بعد احاله کنیم. برای مشخص شدن تفاوت در شیوه و سهولت دسترسی کاربران ، تغییرات مجلد حاضر به بخش متناظر آن در راهنمای مجلد اول ارجاع داده شده است.

در مورد شواهد واژگانی تخصصی گفتنی است که اگر برای این واژه ها فقط از سی سال اخیر شاهد داشته باشیم، از ذکر شاهد خودداری کرده ایم ولی اگر قبل از این دوره در پیکره شواهدی وجود داشته باشد آن ها را دورۀ معاصر ذکر کرده ایم.

برای آن دسته از واژگانی معاصر که در پیکره شاهد مناسبی وجود نداشته باشد به جای استفاده از مثال ساختۀ خود تعریف نگاران، از اینترنت بهره گرفته ایم ولی کوشش کرده ایم حتی الامکان منبع و نویسندۀ شاهد را بیابیم و ذکر کنیم. در مورد واحدهای واژگانی گفتاری و اصطلاحات کوچه و بازار گاه این امر ممکن نبوده است و ناچار شده ایم به ذکر کلمۀ اینترنت اکتفا کنیم.

فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد دوم  ا - اخیی)، زیر نظر علی اشرف صادقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، قطع: وزیری، شمارگان: 1000 نسخه، بها: 1200000 ریال، 1395.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.