شمارۀ 71 فصلنامه متن پژوهی ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی (شماره 71، بهار 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
نگاهی دیگر به رویین تنی اسفندیار در شاهنامه/ مهدی دشتی
تبیین تفاوت های متن روایی و غیرروایی/ فضل اله خدادادی ، حمید طاهری
الگوی پرسش محور در تفسیر و تحلیل شعر/ بتول واعظ، محمدرضا حاجی بابائی  
مقایسه سمبولیسم اجتماعی در سروده های نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث پس از كودتای 28 مرداد 1332 / سیداحمد پارسا، فرشاد مرادی
تاملی بر كاركرد محتوایی رنگ در غزلیات مولوی/ فاطمه كاهچیان، الیاس نورایی، فاطمه نظری فر
كاركرد اسامی نوعی غلامان و كنیزان در ساخت ایهام تناسب در ادب پارسی/سیروس شمیسا، یاسر دالوند
تحلیل روانشناختی تیپ شخصیتی «پادشاه» در داستان پادشاه و كنیزك مثنوی بر مبنای الگوی اناگرام/ بیتا رضائی، مصطفی گرجی، فاطمه كوپا، مهدی شریفیان


صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبایی
    
مدير مسئول: عباسعلی وفایی
    
سردبير: عباسعلی وفایی