فرهنگ‌واره لغات و تركیبات عربی شاهنامه

میراث مکتوب - یکی از پرسش های عموم خوانندگان و علاقه مندان شاهنامه این است که فردوسی در نظم حماسهٔ ملی ایران از لغات و ترکیبات عربی نیز استفاده کرده است؟ این موضوع / سوال از گذشته مورد توجه برخی از محققان خارجی و ایرانی بوده و رساله ها و مقالاتی نیز در این باره نوشته شده ولی به دلیل استناد آنها برچاپ های غیرمعتبر یا نیمه نسبتاًمعتبر شاهنامه، آمارها و نتایجشان چندان دقیق نیست.

 

در فرهنگ وارهٔ لغات  ترکیبات عربی شاهنامه این موضوع پرسش برانگیز و جالب بر اساس معتبرترین تصحیح فعلاً موجود شاهنامه یعنی ویرایش دوم تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق بررسی و واژه های مستخرج از آن در هشت بخش معرفی شده است : ۱. لغات و ترکیبات عربی ۲. واژه های معرب ۳. ترکیبات عربی - فارسی و فارسی- عربی ۴. ترکیبات معرب – فارسی/ فارسی - معرب ۵. اسامی خاص ۶. کلمات مشکوک ( از نظر اصالت ضبط و کاربرد) ۷. واژه های نیازمند بررسی بیشتر ۸ .لغات عربی یا معرب ابیاتتِ دقیقی.

آیدنلو، سجاد، فرهنگ‌واره لغات و تركیبات عربی شاهنامه، تهران، سخن، 200 صفحه، قطع: رقعی بها:  200000 ریال، 1396.

به زودی معرفی مشروح این اثر بر روی وبگاه مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار خواهد گرفت.