دفتر چهارم

فهرست نسخه های خطی دانشگاه اصفهان

میراث مکتوب- در راستای توافق همکاری عکسبرداری دیجیتالی، فهرست نویسی و انتشار چاپ عکسی برخی از آثار، بین دانشگاه اصفهان و مجمع ذخائر اسلامی که در سال 1384 به امضا رسید، 1195 نسخه خطی دانشگاه اصفهان به سرعت عکسبرداری شد، حدود 1000 نسخه چاپ سنگی نیز گلچین و عکسبرداری شد. چند نسخه مهم و منحصر به فرد از جمله سفینه صائب، سراج السالکین، قرآن خطی نفیس به خط ابراهیم قمی نیز از لابلای گنجینه مخطوطات دانشگاه، برای چاپ فاکسیمیله پیشنهاد شد، و همزمان کار فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ سنگی آغاز گشت. بدین سان، جلد اول فهرست نسخه های خطی با همکاری دانشگاه منتشر شد. سفینه صائب نیز چاپ شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. اما پس از مدتی این توافق همکاری از جانب دانشگاه اصفهان مورد بی توجهی قرار گرفته و مجمع ذخائر اسلامی به تنهایی جلد دوم فهرست نسخه های خطی را منتشر کرد. با چاپ جلد سوم پرونده معرفی 1195 نسخه خطی دانشگاه با بیش از 1500 عنوان خاتمه یافت اما سیدجعفر حسینی اشکوری بر آن بود تا فهارس فنی این اثر را نیز کاملتر از آنچه در فهارس مشابه نوشته، به نگارش درآید و صورت نسخه های نفیس و تزئینی را نیز به عنوان نمونه های منتخب برای چاپ رنگی انتخاب کرد. اما به دلیل پرهزینه بودن این کار، تصاویر به صورت تک رنگ به چاپ رسید. همزمان نیز فهرست نسخه های چاپ سنگی منتشر گردید.
بعد از مقدمه ای که سیدصادق حسینی اشکوری بر فهرست اخیر نگاشته، تصاویری از نسخه های مختلف نیز به کتاب ضمیمه گشته است. در بخش فهرست ها هم فهرست الفبایی کتابها، فهرست موضوعی کتابها، فهرست مؤلفین کتابها، فهرست اعلام و اشخاص، فهرست کاتبان، فهرست مالکان، فهرست واقفان، فهرست اهدا کنندگان، فهرست سجع مهرها، و فهرست جاها و امکنه آمده است.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان (دفتر چهارم) ـ تصاویر منتخب و فهارس فنی؛ نگارش: سیدجعفر حسینی اشکوری؛ قم: نشر ذخائر اسلامی؛ چاپ اول: 1390؛ در قطع وزیری؛ با 258 صفحه

معرفی کتاب از زکیه بیات

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.