زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن لاهوتی

میراث مکتوب - زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن لاهوتی همزمان با بزرگداشت این استاد فقید در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

حسن بلخاری

سرگذشتنامۀ زنده یاد استاد حسن لاهوتی/ رضا افضلی

فهرست کتابسناسی استاد حسن لاهوتی/ نفیسه خلیل طوسی

«شکوه شمس»/ حسن لاهوتی

استعارۀ رنگ در ادب فارسی/ حسن لاهوتی

دریا به دریا/ محمدجعفر یاحقی

اسم بامسما/ توفیق ه. سبحانی

حسن لاهوتی و مولوی پژوهی در ساحت میان فرهنگی/ پگاه مصلح

همدم لاهوتی دو جلال الدین/ احمد تمیم داری

مولوی از نگاه بیرونی و مدرن آدونیس/ حبیب الله عباسی

خاطرات من از حسن لاهوتی/ سید حسن امین

گزارش یک آشنایی/ محمدرضا راشد محصل

زمزمۀ نیمه شب مستان/ جواد رسولی

ریتر (1971 - 1892) : خاورشناس بزرگ آلمانی/ آنه ماری شیمل/ ترجمۀ محمدحسین ساکت

مکتب فتوت (اصول و مبانی)/ محمدرضا راشد محصل

سنگ و آیینه/ مهدی محبتی

جستارهایی در خوانش «مثنوی معنوی» نزد استاد حسن لاهوتی/ نادره جلالی

نقشی از چهل سال زندگی/ فریده لاهوتی

دقت های حسن لاهوتی در شعر و ترجمه/ رضا افضلی

به نام حضرت دوست/ سهیلا نبی

گفت و گو

حسن لاهوتی – منوچهر دین پرست

مترجم مؤلف

محمدرضا حاجی آقابابایی

اسناد و عکس ها

تاریخ بزرگداشت ها و فهرست زندگی نامه ها

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر حسن لاهوتی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 268 صفحه، 150000 ریال، 1396.