مجموعه‌واژه‌های آینده‌پژوهی

میراث مکتوب - گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در طول بیش از دو دهه فعالیت خود نزدیک به پنجاه‌ و پنج ‌هزار واژه را در حوزه‌های مختلف علمی به تصویب رسانده است. مجموعۀ حاضر شامل واژه‌هایی است که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۴ در حوزۀ آینده‌پژوهی در شورای واژه‌گزینی و شورای عالی فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب شده است.

 

 

این مجموعه شامل ۳۲۲ واژه است که ۲۶۷ در گارگروه آینده‌پژوهی و ۵۵ واژۀ آن مربوط به کارگروه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، ریاضی، زبان‌شناسی، شیمی، علوم سلامت، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، و برخی گروه‌های دیگر است که در پیکرۀ کارگروه آینده‌پژوهی قرار داشته و به این مجموعه اضافه شده است.

مطالب مجموعۀ حاضر بدین شرح تنظیم شده است: ۱. واژه‌نامۀ توصیفی به ترتیب الفبای فارسی، که شامل ضبط فرنگی واژۀ بیگانه، معادل مصوّب فرهنگستان و تعریف واژه است. تعریف واژه‌ها را اعضای کارگروه در اختیار فرهنگستان قرار داده‌اند. البته، با صلاحدید فرهنگستان، تعریف‌ها عمومی‌شده و قابل درک برای افرادی با تحصیلات کارشناسی است و صرفاً برای روشن شدن مطلب ارائه شده است و تعریف دقیق و جامع علمی نیست. ۲. فهرست واژه‌ها به ترتیب الفبای لاتین.

کتاب مجموعه‌واژه‌های آینده‌پژوهی به کوشش گروه واژه‌گزینی گردآوری و ویرایش شده که انتشارات فرهنگستان آن را در ۷۸ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۸۰۰۰۰ ریال منتشر کرده است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی