اطلس عثمانی (اوایل سدۀ بیستم)

میراث مکتوب - در سال های اخیر شماری از پژوهشگران دانشگاهی و غیر دانشگاهی در ایران، توجه زیادی به مطالعات عثمانی نشان داده و آثار متعددی نیز منتشر کرده اند.

البته این آثار بیشتر معطوف به تاریخ امپراتوری عثمانی بوده است، بنابراین نسبت به جغرافیای عثمانی توجه نشده است. چنانکه جغرافیای سیاسی و تاریخی امپراتوری عثمانی از جمله حوزه های تقریباً ناشناخته در ایران است. در حالی که ایران و عثمانی در طول شش سده، از قفقاز تا خلیج فارس، دارای مرزهای طولانی و پر افت و خیز بوده اند.

کتاب حاضر ترجمه ای است از چاپ جدید و به روز شدۀ کتاب «ممالک محروسۀ شاهانه – یه مخصوص مکمل و مفصل اطلس» که در 1325/1907 در استانبول منتشر شده است.

این اثر دارای سه بخش است: اول، تقسیمات اداری اراضی عثمانی در اروپا؛ دوم، تقسیمات اداری اراضی آسیایی؛ سوم، تقسیمات اداری اراضی آفریقایی. مطالب کتاب در هر سه بخش، با نقشه های تاریخی متعدد همراه است.

ترجمۀ حاضر از روی متن جدید که به کوشش رحمی تکین و یاشار باش در 2003 منتشر شده صورت گرفته است. البته بعد از ترجمه، با متن ترکی عثمانی نیز سطر به سطر مقابله شده است.

محمد نصرالله (بین باشی)، محمد رشدی (قول آغاسی)، محمد اشرف (ملازم)، اطلس عثمانی (اوایل سدۀ بیستم)، به کوشش: رَحمی تَکین، یاشار باش، ترجمه: نصرالله صالحی، علی کاتبی، تهران، پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، 252 صفحه، شمارگان: 1000، بها: 700000 ریال، 1395.  

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.