فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی (فلسفه و عرفان)

میراث مکتوب - پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی (فلسفه و عرفان) شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب و فرهنگ کشور، پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبيات فارسی( فلسفه و عرفان) در تاریخ 6-5 شهریور 1396 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات دانشمندان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و محققان در مورد تمام جنبه های زبان و ادبیات فارسی برگزار خواهد شد و به بحث جدید ترین نوآوری، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی برای محققان و مربیان زبان و ادبیات فارسی خواهد پرداخت.
محورهای کنگره به شرح زیر است:
آثار مربوط به زبان و ادبیات فارسی
نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستورزبان، زبانشناسی، تاریخ زبان فارسی و گویشهای رایج زبان فارسی
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)
کتاب شناسی، نسخه شناسی و متن پژوهی
بررسی و تحلیل عناصر هنری و زیبایی شناسی زبان و ادب فارسی
ادبیات معاصر (نظم و نثر)
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
شیوه های ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان
شیوه های ترویج زبان و ادب فارسی
بررسی شیوه های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسی
جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران شناسی در فراسوی مرزهای ایران
تأثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگهای تخصصی و موضوعی
شیوه های آموزش مجازی در رشته زبان و ادبیات فارسی
استفاده ازامکانات رایانه ای در فعالیت های ادبی
ادبیات آیینی
زبان فارسی و تشیّع
دیگرموضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی
آثار مربوط به فلسفه علم‏
ادبیات اخلاق‏
ادبیات پدیدارشناسی‏
ادبیات زیباشناسی‏
ادبیات فلسفه تحلیلی‏
ادبیات فلسفه دین‏
ادبیات معرفت‌شناسی
ادبیات منطقی
مهلت ارسال مقاله به این همایش 15 مرداد سال جاری است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.