شمارۀ جدید پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت

میراث مکتوب - شمارۀ جدید پژوهشنامۀ نقد ادبي و بلاغت (سال پنجم، شماره 2، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر شد.


مقالات این شماره از پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت به شرح زیر است:
تحلیل شیوه پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند/ ...» تیمور مالمیر ، شهلا ناصری
باده ستایی ابونواس و حافظ/ اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی
بررسی و مقایسه مصرع های تضمینی حافظ از دیگر شاعران/ علی حیدری ، محمدرضا حسنی جلیلیان ، مهدی گراوند
بررسی استعاره تهكمیه در غزلیات حافظ/ احمد ذاكری
بررسی اوج و فرود آرایه های بدیعی در شعر فارسی/ یحیی كاردگر  
خوانش شالوده شكن قصیده ای از خاقانی/ علیرضا امامی، سید محمد صاحبی  
تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه های رفع ابتذال تشبیه (در كتب بیان مشهور فارسی)/ میترا گلچین ، عباس كریمی
پروین و ماركس؛ تا فراسوی طبقه/ مهدی خبازی كناری، فرزاد بالو
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریه «فرایند فردیت» یونگ / لیلا هاشمیان، مریم رحمانی
تحلیل و واكاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تكیه بر نظریات هلیدی و گرایس)/ سمیه آقابابایی ، یحیی طالبیان
هنجارگریزی در اشعار نزار قبانی/لیلا بهرامی ، محمدرضا میرزانیا   
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق/ سیده زیبا بهروز ، اسحاق طغیانی
نقد محققان بر شاهنامه فردوسی و پاسخ بدان (با تكیه بر آرای طه ندا)/ آرمان كوهستانیان ، مریم خلیلی جهانتیغ ، محمد بارانی  
صاحب امتياز:دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدير مسئول: ابوالحسن امين‌ مقدسی
سردبير:علی محمد مؤذنی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.