اسناد حقوقی و قضائی و اسناد عبادی و آئینی دوره قاجار

میراث مکتوب - کتاب حاضر، مجموعه اسناد کم نظیری در حوزه قضایی است، اسنادی که می تواند در شناخت نظام حقوقی و قضایی و نیز زمینداری و دیگر مسائل اقتصادی ما نقش داشته باشد. اینها اسنادی است استاد رجب زاده طی سالیان از گوشه و کنار جمع کرده و الان به ترتیب منتشر می کنند. در میان موضوعات، اسنادی در باره املاک، بیع شرط، اجاره، غصب و تصرف عدوانی، شراکت، مزارعه و مضاربه، ذمه و دَین، برات، وقف، امانت، وکالت نامه، وصیت و ارث، قیمومیت صغار، نکاح، جرم و جزا، رفع اختلاف در محضر شرع، دیده می شود. در بخش عبادی، نماز و روزه استیجاری، عریضه توسل و طلب شفا، آزمون مدعی درویشی از سوی نقیب، سعد و نحس روزها و استخاره، برگه های استخاره، مناظره جبرئیل و امام حسین ع از اسناد بخش عبادی است. آقای موری موتو هم مقدمه ای بر این مجلد نوشته است. باز هم باید دست آقای رجب زاده را بوسید. این مجموعه توسط موسسه مطالعات پیشرفته آسیا؛ مرکز پژوهش و اطلاع رسانی مطالعات آسیایی وابسته به دانشگاه توکیو در سال 2017 منتشر شده است. مجلد قبلی سال 2016 منتشر شده بود.

به نقل از کانال تلگرامی رسول جعفریان