فراخوان ارسال مقاله به عرس بیدل منتشر شد

میراث مکتوب - فراخوان ارسال مقاله به پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی توسط بنیاد بیدل دهلوی منتشر شد.

در متن این فراخوان آمده است:

«عرس­ بین المللی بیدل دهلوی» میعاد همدلی و هم­افزایی استادان و خادمان ایرانی و غیر ایرانی زبان و ادب فارسی است که نقد گرامی عمر و ودیعه خداداد استعداد را وقف بازشناسی، معرفی و احیای میراث جهانگیر فارسی کرده، نویافته ­های ارجمند خویش را در این مجلس محتشم به محکّ نقد و نظر صیرفیان صاحب اهلیت و انصاف از گوشه و کنار عالم می برند.

«پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» به همت بنیاد بیدل و با همکاری کانون ادبیات ایران روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶، برابر با ۱۳ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ در تهران برگزار خواهد شد. عرس پنجم نیز همچون عرس ­های پیشین، عرصه­ ای سزاوار برای عرضه­داشت آخرین پژوهش­ ها و دستاوردهای ادبی، فرهنگی و علمی استادان و پژوهشگران در زمینه بیدل­ شناسی به طور خاص و میراث فارسی برون مرز به طور عام است. پژوهشگران می­توانند ثمره مطالعات و تحقیقات خود را در یکی از زمینه ­های اعلام شده و در قالب مقالات علمی و آکادمیک به دبیرخانه «پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» ارسال کنند.

محورهای موضوعی:

الف- شخصیت، آثار و افکار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی:

شخصیت تاریخی و سوانح زندگی بیدل و خاندان او

مناسبات بیدل و هم روزگارانش (دربارها، حاکمان، امیران و بزرگان، شخصیت ­های علمی و ادبی و عرفانی)

تأثیرپذیری بیدل از شاعران و عارفان متقدم و معاصر خود 

نقد و تحلیل ادبی آثار منظوم و منثور بیدل

بیدل و میراث ادیان، مذاهب و مکاتب فکری و معرفتی

زیبایی­ شناسی و سبک­ شناسی آثار منظوم و منثور بیدل

تجلی اندیشه ­ها و آموزه ­های دینی، کلامی و عرفانی در آثار بیدل

بررسی آثار بیدل از منظر مطالعات دستوری و زبانی

بررسی انتقادی تصحیح و شرح آثار بیدل از آغاز تا امروز

اثرگذاری آثار و افکار بیدل بر شاعران و اندیشه ­ورزان پس از او

بیدل و پیشنهاد­های تازه برای شعر امروز فارسی

بیدل و پرسش­ های بنیادین انسان در نسبت با زندگی و مرگ، مبدأ و معاد، هستی و نیستی

انسان از دیدگاه بیدل

بررسی تطبیقی آثار و افکار بیدل با سخنوران و متفکران دیگر (پیشینیان، معاصران و پسینیان)

بیدل و تقریب مذاهب و ادیان

بیدل و حکمت و فلسفه

ظرفیت­ های داستانی و نمایشی آثار بیدل

بررسی آثار بیدل از منظر مطالعات بینارشته ­ای (جامعه ­شناسی، روان­شناسی، علوم اجتماعی و هنرهای زیبا)

نقد و بررسی ترجمه ­های آثار بیدل

بیدل ­شناسی در روزگار ما

بیدل و دغدغه­ های انسان امروز

عشق و نفرت از دیدگاه بیدل

بیدل، پیام آور صلح جهانی

ب- میراث جهانی زبان و ادب فارسی:

نقش و جایگاه سبک هندی در تعالی و ترقی ادبیات فارسی

بازشناسی و معرفی آثار و افکار فارسی ­سرایان هندی الاصل

معرفی کتب مرجع، تذکره ­­ها، لغتنامه­ ها و فرهنگ­ های عمومی و موضوعی تألیف شده به زبان فارسی در شبه قاره

تاریخچه پژوهش­ های فارسی برون مرز (شبه قاره، اروپا و عثمانی)

شناسایی و معرفی گنجینه ­های نسخ خطی فارسی در ایران

شناسایی و معرفی گنجینه ­های نسخ خطی فارسی در سایر کشورها

بازتاب اندیشه ­ها و مفاهیم فلسفی، عرفانی و انسانی در متون فارسی شبه قاره

نسخه ­شناسی و معرفی روش­ های علمی تصحیح و تحشیه متون فارسی

نقد و بررسی دواوین، تذکره ­ها و سایر متون فارسی تصحیح شده در سه دهه اخیر

معرفی و بررسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ­ها و دپارتمان ­های فارسی کشورهای دیگر

معرفی و بررسی اسناد و مکاتبات مربوط به زبان و ادبیات فارسی به زبان­ های دیگر

جایگاه زبان فارسی و مطالعات فارسی در جهان معاصر (شبه قاره هند و پاکستان، آسیای میانه، اروپا و آمریکا)

معرفی و نقد ترجمه­ های موفق آثار فارسی به زبان­های دیگر

تحلیل و بازنگری در روش­ های جهانی ­سازی میراث عظیم فارسی

جلوه­ های حضور مفردات و مرکبات زبان فارسی در زبان­های دیگر

آخرین مهلت ارسال چکیده: 1396/6/15

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات:1396/6/31

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1396/15/8

اعلام نتایج داوری نهایی مقالات: 1396/30/8

مقالات برگزیده در کتاب یادمان «پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی» چاپ و منتشر خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.