آثار ایران‌شناسی در تاجیکستان منتشر شد

میراث مکتوب - ایران‌شناسی از جملۀ علوم میان‌رشته‌ای است که در مفهوم عمومی، شامل مطالعات‌ زبان، تاریخ، ادیان و فرهنگ اقوام ایرانی‌تبار است و طبعاً ازلحاظ جغرافیایی به مرزوبوم ایران امروز محدود نمی‌شود، بلکه دربرگیرندۀ تمام مناطقی است که میراث ایران کهن تاریخی را دارند.

اصطلاح ایران‌شناسی (Iranology)، صرف‌نظر از جامع بودن یا نبودن این تعبیر، که برخی آن را محدود و نارسا می‌دانند و به‌جای آن تعبیر مطالعات‌ ایرانی (Iranian studies) را پیشنهاد کرده‌اند، از قرن نوزدهم میلادی رواج یافت. این اصطلاح، در یک تعریف عمومی و فراگیر، عبارت است از شناخت جامعۀ ایرانی و تحولاتی که از آغاز تا امروز داشته است.

کتاب حاضر تحت عنوان آثار ایران‌شناسی، اثر پژوهشگر نام‌آشنای تاجیک، پروفسور میرزا ملااحمد است، که سالیان زیادی از عمر خویش را صرف پژوهش در زمینۀ تاریخ ادبیات و فرهنگ فارسی ـ تاجیکی کرده و تا کنون بیش از ۶۰ جلد کتاب و ۵۵۰ مقاله ر در حوزه‌های مذکور منتشر کرده است.

کتاب آثار ایران‌شناسی با پیشنهاد و مقدمۀ دکتر حجت‌الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی و انستیتو زبان و ادبیات رودکی آکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان منتشر شده است. اثر حاضر حاوی ۴۶ مقاله است که به موضوعات و مسائل گوناگون ایران‌شناختی اختصاص یافته‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تعداد مجلدات این مجموعۀ مقالات به چهار جلد برسد.

جلد نخست کتاب آثار ایران‌شناسی، به قلم میرزا ملااحمد، در ۵۵۲ صفحه و به خط سیریلیک در پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، به چاپ رسیده است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی