ابن سینا در متن آثارش

عناوین سخنرانی های همایش فلسفی روز ابن سینا

میراث مکتوب - مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به مناسبت بزرگداشت حکیم هزاره‌ها شیخ الرئیس بوعلی سینا «همایش فلسفی روز ابن‌سینا» را تحت عنوان «ابن‌سینا در متن آثارش» برگزار می‌کند.
این همایش در روز چهارشنبه یکم شهریور ماه 1396 در ساعت 13:30 با سخنرانی رئیس مؤسسه، عبدالحسین خسروپناه آغاز می‌شود. پس از افتتاحیه، اساتید فلسفه در دو بخش «احیاء آثار» و «اندیشه در آثار»‌ با دو رویکرد مختلف به بررسی آثار ابن‌سینا خواهند پرداخت.

عنوان سخنرانی اساتید در دو بخش مذکور به قرار ذیل است:

بخش یکم: «احیاء آثار» (ساعت 16 – 14)
- نجفقلی حبیبی (تصحیح کتاب «قانون» ابن‌سینا)
- سید محمود یوسف ثانی (نگاهی به تصحیح تازه «المباحثات» از استاد بیدار فر)
- سید حسین موسویان (تصحیح دو رساله «الاخلاق» و «البرّ و الإثم» ابن‌سینا)
- اسداللّه فلّاحی (تصحیح «مدخل منطق» الشفاء)
- محمّد جواد اسماعیلی (تصحیح «بیان الحقّ بضمان الصدق» و خوانش لوکری از "طبیعیات" الشفاء)

بخش دوم: «اندیشه در آثار» (ساعت 18:30 – 16:30)
- سید مصطفی محقّق داماد (ابن‌سینا و رسائل قرآنی)
- غلامرضا اعوانی (مراتب عقل و تطبیق آن بر آیه نور در «اشارات و تنبیهات)
- شهرام پازوکی (وجود شناسی ابن‌سینا در قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه مدرن)
- غلامحسین ابراهیمی دینانی (رؤیا و وحی در «تعلیقات» ابن‌سینا)
دبیری این همایش را فاطمه شهیدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی مؤسسه به عهده دارد
.

این سخنرانی ها در محل سالن مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچۀ شهید آراکلیان، شمارۀ 4 برگزار خواهد شد.

جدول زمانی برگزاری سخنرانی‌های همایش به شرح ذیل است: