رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی

میراث مکتوب - آیین رونمایی از نسخۀ نویافته و منحصر ادویۀ مفردۀ ابن سمجون اندلسی 5 شهریور برگزار می شود.

ابن سمجون در تالیف این کتاب مجموعه ای از داروهای پیش از خود و نیز هم عصر خود را با دیدی انتقادی مطرح کرده است و در ضمن آن به بیان دیدگاه های خود پرداخته است. این اثر 100 سال بعد به یکی از منابع اصلی ابن سینا در تالیف کتاب قانون تبدیل شده است.

در این مراسم سید صادق سجادی، دکتر ابراهیم ذاکر، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر یونس کرامتی و محمدحسین حکیم سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم روز یکشنبه 5 شهریور از ساعت 10 در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران به نشانی بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانۀ ملی، ساختمان کتابخانۀ ملی، مرکز همایش ها، سالن قلم برگزار خواهد شد.