نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات

میراث مکتوب - نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات بهمن 96  برگزار خواهد شد.
محورهای همایش به شرح زیر است:

آموزش زبان

یادگیری و اکتساب زبانی

رویکردها و روش‌ها در آموزش زبان

آزمون‌سازی و تهیه متون آموزش زبان

و سایر موضوعات مرتبط

مطالعات ترجمه

مطالعات کاربردی و میان‌رشته‌ای در ترجمه

مباحث نوین در ترجمه

ترجمۀ ادبی

و سایر موضوعات مرتبط

مسائل زبان‌شناسی

آواشناسی و واج‌شناسی

ساخت‌واژه و معناشناسی

تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی

مطالعات میا‌ن‌رشته‌ای زبان‌شناختی

مباحث زبانی از منظر مکاتب زبان‌شناسی

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

زبانشناسی حقوقی

و سایر موضوعات مرتبط

 ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

زبان و و ادبیات انگلیسی و ادبیات ملل (عربی و...)

تاریخ ادبیات و نقد ادبی

ادبیات تطبیقی و موضوعات میان‌رشته‌ای

نقد و بررسی متون زبان و ادبیات فارسی در مدارس

کتاب‌شناسی و متن‌پژوهی

ادبیات داستانی

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات پایداری

انواع ادبی

و سایر موضوعات مرتبط

بخش ویژه

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (رویکردها و روش‌ها، متون اموزشی، آزمون‌سازی و …(

مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول آبان 1396
تاريخ برگزاری همايش: 26 بهمن 1396

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.
تلفن تماس دبيرخانه: 36321041 – 071
آدرس دبيرخانه: شیراز، انتهای خیابان همت جنوبی، موسسه آموزش عالی زند