شمارۀ دهم فصلنامۀ نقد ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ دهم فصلنامۀ نقد ادبی (سال دهم، شماره 37، بهار 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

 

عناوین فهرست این شماره از فصلنامۀ نقد ادبی به شرح زیر است:

جلوه های ترس و اضطراب در رمان «زمین سوخته»/ محمود آقاخانی بیژنی

 كلان ساختار مقامات های صوفیان و نقش ایدئولوژیك آن/ داوود پورمظفری

 ارزیابی انتقادی مقالات ادبی دانشگاهی از منظر هژمونی ایدئولوژیك و روش شناسی/ هاله كیانی بارفروشی، قدسیه رضوانیان

فرانظریه توصیفی ادبیات كودك: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات كودك/ رویا یدالهی شاه راه ، محمد جواد مهدوی، مریم صالحی نیا ، امیر امین یزدی

مولفان روایی؛ در گفت وگوی انتقادی با گفتمان ایدئولوژیك دهه شصت/ لیلا سادات پیغمبرزاده، غلامعلی فلاح ، امیرعلی نجومیان

شعر نیما در بستر تاریخ و تفسیر: تحلیل تفسیرهای شعر «آی آدمها» از منظر زیبایی شناسی دریافت/ اسماعیل شفق ، علی اصغر آذرپیرا

بازیابی عنصر مكان در «بوف كور» صادق هدایت بر پایه ی جغرافیای تاریخی ری و تهران/ كاووس حسنلی ، سیامك نادری

صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس 

مدير مسئول:ابراهيم خدايار

سردبير: محمود فتوحی رودمعجنی