فراخوان دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی

میراث مکتوب - گروه تاریخ جریان‌های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی (سده‌های10-14ق/16-20م) را برگزار می کند.

محورهای همایش به شرح زیر است:

میراث فکری مشترک ایران و عثمانی

تأثیر و تأثرات فکری مورخان ایرانی و عثمانی

مناسبات علمی‌ـ‌ آموزشی ایران و عثمانی

اماکن مقدسه و جایگاه آن در مناسبات فکری ایران و عثمانی

سیاحت و اندیشۀ سفرنامه‌نویسی در ایران و عثمانی

زبان و ادبیات در ایران و عثمانی

اندیشه‌های هنری در مناسبات ایرانیان و عثمانی‌ها

اندیشمندان ایرانی و عثمانی و مسئله زوال در جهان اسلام

اندیشه سیاسی و تحول آن در ایران و عثمانی

اندیشه‌های اصلاحی در ایران و عثمانی

اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران و عثمانی

شکل‌گیری و تحول اندیشه دولت/‌ملت در ایران و عثمانی

مناسبات فکری‌ـمذهبی ایرانیان و عثمانی‌ها

زمان: پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1397

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 30 مهر 1396

آخرین مهلت ارسال  متن کامل مقاله: 1 بهمن 1396

نشانی دبیرخانه همایش: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، پلاک 9، پژوهشکده تاریخ اسلام

تلفن: 3-88676861-021     

نمابر: 88676860-021

رایانامه همایشjaryanha@pte.ac.ir