فهرست نسخه‌های خطی فارسی در ماتنادران

میراث مکتوب - فهرست نسخه‌های خطی فارسی در ماتنادران به کوشش کریستین کوشتیچان انتشار یافت.

‌کریستین کوشتیچان محقق ارشد بخش ادبیات نسخه‌های خطی عربی ماتنادران موفق شد فهرست 450 نسخه خطی فارسی که در مؤسسه نسخ خطی باستان ماتنادران نگهداری می‌شود را منتشر کند.

این فهرست نویس از سال 2005 تا 2016 میلادی مشغول به فهرست‌نگاری این مجموعه بوده است. بنیاد دستنوشته‌های کهن ماتنادران در ایروان از بنیادهای برجسته ارمنستان و از گنجینه‌های پرمایه جهان در حوزه نسخه‌های خطی ارمنی است.

نام کامل این بنیاد، ماتنادارانِ مسروپ ماشتوتس است که به نام ماشتوتس ابداع کننده الفبای زبان ارمنی، نامگذاری شده است. موزه ماتناداران تا 1959 میلادی، قریب به یازده هزار متن خطی به زبان ارمنی قدیم (گرابار) و دیگر زبان‌های کهن مشرق زمین در آن نگهداری می‌شده است که امروزه بر شمار آن افزوده شده و رقم تقریبی هفده هزار نسخه را در بر می‌گیرد.

این فهرست در 348 صفحه و توسط انتشارات نیری (Nairi) در ایروان منتشر شده است.

در ارمنستان دو محل نگهداری نسخ خطی وجود دارد، یکی کتابخانه دانشگاه دولتی ایران و دیگری مؤسسه نسخ خطی قدیمی مسروپ ماشتوتس معروف به ماتناداران. در حال حاضر این مؤسسه 23000 نسخه خطی و بیش از 30000 سند در بردارد. تعداد 470 نسخۀ فارسی و 1500 سند فارسی در موضوعات تاریخی، پزشکی و علمی وجود دارد که تاکنون 4 جلد از مجموع این اسناد آرشیوی منتشر شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران پویا