اوراق پراکنده از مصنفات میرداماد

میراث مکتوب - اوراق پراکنده از مصنفات میرداماد به کوشش و پژوهش حسین نجفی از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.
مجموعۀ حاضر، برآیند گوشه ای از کوشش های تاریخی و نسخه شناسانه در تکمیل و تصحیح اطلاعات نسخ خطی آثار میرداماد است که در جریان آن، چندین حاشیه، اجازه نامه، تقریظ، استفتاء و دعای جدید دست یاب گردید که پیش از این منتشر نشده بود.
این یافته ها در کنار حواشیِ مفصل میرداماد بر بخش «الهیات» کتاب «الشفاء» و خطبه های نماز جمعه وی، به همراه پاره ای اشارات سودمند و توضیحات مختصر، در این دفتر گردآوری شده است.
اوراق پراکنده از مصنفات میرداماد به کوشش و پژوهش حسین نجفی از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در 444 صفحه منتشر شد.

منبع: بساتین