فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران با محوریت (آینده رشته تاریخ در ایران

میراث مکتوب - فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران  با محوریت (آینده رشته تاریخ در ایران) اعلام شد. این همایش آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
 - بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ

 - تاریخ و جامعه

 - اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ

آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ

- تاریخ، دنیای مجازی و رسانه

این کنگره به کوشش انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 آبان 1396
تاریخ برگزاری همایش: اول و دوم آذر 1396

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسی

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.