شمارۀ 36 فصلنامۀ علمی - پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی

میراث مکتوب - فصلنامۀ علمی - پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی (سال دهم، شماره 36، تابستان 1396) منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از مجلۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی به شرح زیر است:

معرفی نسخه خطی «مغازی النبی» و سبك شناسی آن/ مهدی اسلامی، مرتضی رشیدی آشجردی، مهرداد چترایی عزیزآبادی
آبشخورهای فرهنگی و دینی شعر شفیعی كدكنی/ حجت اله بهمنی مطلق
انگیزه ها و شیوه های دشوار سازی در سروده های علی معلم دامغانی/ رضا بیات
تاثیر پذیری نظام الدین استرآبادی از شاعران سبك خراسانی و عراقی و نوآوریهای او/ محمدرضا پاشایی، مهدی حمزه پور سوینی
بررسی و معرفی محتوایی كتاب «حقایق» ملا محسن فیض كاشانی و جایگاه آن در میان كتب مشابه/ سید ابوالحسن ترابی قریه علی، علی محمد پشت دار، فاطمه كوپا، علی پدرام میرزایی  
سبك و شیوه عطار در نیایش/ فریده داودی مقدم
معرفی منظومه «یوسف و زلیخا»ی آذر بیگدلی(متوفی قرن دوازدهم هجری) و بررسی ویژگیهای سبك شناسی آن/ محمدحسین كرمی، اكبر رستمی نژاد
شناخت اجزا و مواد زبان عامیانه در «شرح زندگانی من» تالیف عبدالله مستوفی/ محمد رضایی، الهام مومنی
تحلیلی بر سبكِ نگارشِ باستانی پاریزی در پا نویسهایش/ محمد شیخ، یعقوب فولادی
شیوه های اطناب و بسط كلام در بوستان سعدی/ فاطمه صالحی
نگاهی سبك شناسانه به نسخه منحصر به فرد دیوان میرزا كاظم طبیب یزدی/ نازنین غفاری، دكتر محمدصادق بصیری، دكتر محمود مدبری
بررسی سبك شناسی ترجمه منظوم قرآن امید مجد از دیدگاه زبانی/ سهیلا فرهنگی، مرضیه قربانی
اصطلاحات بدیع موسیقایی در شعر طغرای مشهدی، یكی از ویژگیهای سبكی او/ سعید قاسمی نیا
تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار/ فاطمه محسنی گردكوهی
سبك شناسی هجویات انوری ابیوردی/ سیدمحمدكاظم هاشمی، مظاهر مصفا
تاثیر جنگهای دهه چهل و پنجاه شمسی بر جریان مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران/ حمیرا زمردی، شایسته سادات موسوی

صاحب امتياز:  اميد مجد
مدير مسئول:  اميد مجد
سردبير:  فاطمه مدرسي