میراث مکتوب نشست «فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» را برگزار می کند

ميراث مكتوب- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی میراث مکتوب هشتاد و هشتمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم برگزار می شود.
در این نشست دکتر محمدمهدی جعفری، استاد دانشگاه شیراز، دکتر محمود عابدی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و محمدحسین ساکت، پژوهشگر، درباره جنبه های مختلف فرمان مالک اشتر در ادبیات فارسی سخنرانی می کنند.
نشست «فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی» روز چهارشنبه 10 آبان از ساعت 15 تا 17 در مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نشانی خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم برگزار خواهد شد.