مقايسه دو تصحيح تاريخ بيهقي

ميراث مكتوب - آخرين تصحيح تاريخ بيهقي (به كوشش دكتر محمد جعفر ياحقي و مهدي سيدي) با بهترين تصحيح قبل از آن، يعني تصحيح استاد فياض بيش از هزار مورد اختلاف دارد. حدود نيمي از اين هزار اختلاف جزئی و نيم ديگر آن اساسي است. اختلافات اساسي به چند دسته تقسيم مي شوند: بخشي از آنها (نوع «الف») مربوط به لغات يا نام ها و تعبيرات نادر تاريخ بيهقي است كه چون كاتبان قرون بعد آن را نمي شناخته اند، دست به حذف يا تغيير آنها زده و معني جمله را كاملا تغيير داده اند. بخش ديگر (نوع «ب») از لوني هستند كه هرچند لغتي در آن ها تفاوت يافته معني جملات كلا دگرگون نشده است. اما تغييرات نوع سوم («ج») به گونه اي است كه معني جمله را كاملا دگرگون كرده است. در نوع ديگر (نوع «ها») كل جمله آشفته يا دگرگون شده است. تفاوت هاي ديگر هم به افتادگي يا افزوني كلمات و عبارات و نام هاي جغرافيايي و تاريخي مربوط مي شود.
گرچه بعضي از تغييرات تصحيح جديد ممكن است مورد قبول همگان نباشد مصححان به ضوابط علمي تصحيح ويژه خود پايبند بوده اند. با اطمينان مي توان گفت كه تصحيح جديد بيش از صد مورد از ابهامات تاريخ بيهقي را تا حدودي مرتفع ساخته و بيش از دو برابر اين هم پيشنهادهاي اصلاحي مقبول عرضه كرده است.

مقاله اي كه در فايل پايين مطالعه مي كنيد شرح اين مجمل است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.