دانلود متون کهن عاشورایی میراث مکتوب

میراث مکتوب - دربارۀ نهضت امام حسين (ع) و به ويژه عاشورا و نيز نقل مَقتل ايشان، كتاب هاى بسيارى در طول تاريخ، نگاشته شده است كه اين، خود، نشان از اهتمام عالمان و محقّقان مسلمان ، بدين مسئله دارد.

به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مرکز پژوهشی میراث مکتوب متن کامل کتاب فیض الدموع  در شرح حماسۀ کربلا به نثر از آثار برجستۀ میرزا ابراهیم بدایع نگار تهرانی، از ادبای دوران قاجار به تصحیح اکبر ایرانی و مقدمۀ دو کتاب هفت دیوان محتشم کاشانی (دورۀ دو جلدی) به تصحیح عبدالحسین نوایی و مهدی صدری و  دیوان الهامی کرمانشاهی شاعر کرمانشاهی قرن سیزدهم که به سبک شاهنامه به شرح منظوم حماسه کربلا پرداخته با مقدمه، تصحیح و تحقیق امید اسلام پناه را برای مخاطبان خود عرضه کرده است.

برای دانلود متن کتاب فیض الدموع  کلیک کنید

متن مقدمۀ کتاب هفت دیوان محتشم کاشانی را اینجا دانلود کنید.

متن مقدمۀ کتاب دیوان الهامی کرمانشاهی را اینجا دانلود کنید.