فراخوان نخستین کنگره بین المللی زبان ، ادبیات و زبان شناسی

میراث مکتوب - فراخوان نخستین کنگره بین المللی زبان ، ادبیات و زبان شناسی توسط مؤسسۀ عالی علوم و فناوری خوارزمی اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر (نظم و نثر)
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و...)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی (دوره راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)

نحو و ساخت واژه زبان فارسی
آواشناسی و واج شناسی
زبان شناسی رایانه ای و
گویش های موجود در ایران ...
تحول زبان فارسی و گونه های آن
دستور زبان و زبان شناسی
زبان شناسی قرآن
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات خارجی
زبان و ادبیات عرب
آوا شناسی و واج شناسی
زبان شناسی رایانه ای و ...
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
دستور زبان و زبان شناسی
ترجمه
دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات خارجی

برگزار كنندگان: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
مهلت ارسال مقاله به همایش تا 11 آبان ماه سال جاری است.
تاریخ برگزاری همایش: 16 آبان 1396

سایت همایش:  ilconf.ikharazmi.com
تلفن تماس دبیرخانه: 07132334989- داخلی 2
آدرس دبیرخانه: شیراز، خیابان قصرالدشت، کوچه 9، پلاک 1، طبقه اول
محل برگزاری: شیراز - سالن همایش های خوارزمی
ایمیل:  
info@ikharazmi.com