چگونگي تاسيس موزه صنعت چاپ ايران

میراث مکتوب - چگونگي تاسيس موزه صنعت چاپ ايران تألیف اسمعیل دمیرچی منتشر شد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار

مقدمه

چاپخانه ای که موزه شد

توضیحی بر لزوم ایجاد موزۀ صنعت چاپ

بی توجهی به ادوات و دستگاه های چاپ و از بین رفتن آنها

اقدام به جمع آوری اجناس موزه ای و مکاتبه با صاحبان ماشین آلات

تأسیس موزۀ صنعت چاپ در ایران

استقبال اهالی فرهنگدوست ایران از افتتاح موزۀ صنعت چاپ

حمله به موزۀ صنعت چاپ ایران

پایان یادداشت ها

دميرچي، اسمعیل، چگونگي تاسيس موزه صنعت چاپ ايران، شمارگان 100 نسخه، قطع: رحلي، 776صفحه، 250000 تومان، 1396.