شماره 13-14 فصلنامه نقد کتاب هنر

میراث مکتوب - شماره 13-14 فصلنامه نقد کتاب هنر، بهار و تابستان 1396 منتشر شد.

این مجله به صاحب امتیازی خانه کتاب، مدیر عاملی مجید غلامی جلیسه و سردبیری علی بوذری منتشر می شود و فهرست مقالات آن به این قرار است:

سخن سردبیر/ علی بوذری

نقد و بررسی آثار نوشتاری پیتر بروک

نقد و بررسی کتاب دگرخوانی سینمای مستند/ مریم صلح کننده

فارغ از اندیشه نام؛ نگاهی به کتاب شناخت پوشاک ایرانی زنان/ پروین بابایی

نشان شیرازه: از طراحی کتاب تا کتاب آثار/ علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ نگاری ایده محور هنر معاصر ایران؛ سه نظر بر کتاب تحولات تصویری هنر ایران/ سجاد باغبان، علی بوذری، کیوان موسوی اقدم

عقاید یک کارتونیست؛ نگاهی به کتاب زندانی بند هشت/ سید عمادالدین قرشی

نقد و بررسی کتاب اصطلاح نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی: خط و کتابت/ دلارام کاردار طهران

نقد و بررسی کتاب مرقع دلگشا/ مریم علیپور دورورق

اقیانوسی به عمق بند انگشت؛ نگاهی به کتاب نمایش در دوره قاجار/ غلامحسین دولت ابادی

چیزهایی که نیاموختم/ اعظم نعمتی

مرور و نقد بر کتاب پدیدارشناسی موسیقی/ سید شاهین محسنی

معرفی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم/ نیوشا صدر

نگاهی به کتاب واقعیت سینما/ رحمت اله قائمی

معرفی، نقد و بررسی کتاب خط و خاطره/ دلارام کاردارطهران

معرفی و نقد کتاب سه مثنوی خواجوی کرمانی؛ نسخه کتابخانه بریتانیا/ فاطمه شه کلاهی

معرفی و بررسی مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی شبیه پژوهی: رویکردی نوین به هنری کهن/ هما افراسیابی

بررسی کتاب تاثیر اجتماعی نقاشی های دیواری در فضاهای شهری/ هادی پورصادقیان

ارنست لودویگ کیرشنر: بر لبه پرتگاه زمانه/ رویا کریمی کوهنجانی

سرگذشت رنگ های میشل پاستورو/ الهام طالبی

معرفی کتاب راگ در شن و رساله موسیقی مست محمدشاهی/ چندر شیکهر/ برگردان رحمت الله قائمی

دنیای بی نظیر آدولف بورن/ برگردان محسن خلیلی قیدار

موزه هنر چاپ/ برگردان الهام خادم صبا

منبع: بساتین