شمارۀ 165 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش

میراث مکتوب - شمارۀ 165 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از آینۀ پژوهش به شرح زیر است:

مقاله

پارسای کنار دریا / جویا جهانبخش

غلامان سرایی در تاریخ بیهقی/ مرتضی رزاق پور

نسخه خوانی (7)/ رسول جعفریان

قلم انداز 6: یادداشت هایی در تاریخ، ادبیات و فرهنگ/ سهیل یاری گل دره

نقد و بررسی کتاب

هفوات و سرقات: پژوهش نامه یا پژوهش نما؟/ حمید عطائی نظری

در حاشیۀ دیوان حافظ خرمشاهی و جاوید/ رضا ضیاء

کتاب شناسی تحلیلی «اصول التخریج و دراسة الاسانید»/ عباس محمودی و علی اکبر خدامیان آرانی

گلگشتی در رسائل جاحظ/ روح الله شهیدی

چرا کار تکراری نکنیم؟!/ سید حسن موسوی بروجردی

اسناد دبیرستان حکیم نظامی و دبیرستان صدوق قم در آینۀ نقد/ نیره خداداد شهری و حسین احمدی رهبریان

کتاب شناسی موضوعی

کتاب شناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/ نفیسه رئیسی

درگذشتگان/ ناصرالدین انصاری

صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

مدير مسئول: محمد تقی سبحانی

سردبير: محمدعلی مهدوی راد