فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

میراث مکتوب - فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

شیوه های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی روش های آموزش زبان فارسی
نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی (دوره راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
نقد و بررسی شیوه ها و متون آموزشی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نحو و ساخت واژه زبان فارسی
تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان
آوا شناسی و واج شناسی
معنی شناسی ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
زبان شناسی و ترجمه مسائل میان رشته ای زبان
روانشناسی زبان جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رایانه ای و ...
تحول زبان فارسی و گونه های آن
گویش های موجود در ایران
زبان شناسی قرآن
و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی

آخرین تاریخ ارسال مقاله به این همایش 1 آذرماه 1396 است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش می توانند اینجا را مشاهده کنند.