برابرنهاده های قرآنی ترجمه ادعیه ذخیره الآخره و مقایسه آن با برابرگذاری های ترجمه های کهن قرآنی

میراث مکتوب- برابرنهاده های قرآنی ترجمۀ ادعیۀ ذخیره الآخره و مقایسۀ آن با برابرگذاری های ترجمه های کهن قرآنی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:
ذخیرة الآخرة علی بن محمد تمیمی سبزواری، یکی از متون کهن شیعی است که در قرن ششم به زبان فارسی تألیف شده است. این متن، حاوی ترجمه ای قدیمی از ادعیۀ منقول در آن به زبان فارسی است که کهن ترین ترجمه از ادعیۀ شیعه به شمار می رود و از این حیث قابل مقایسه با ترجمه های کهن قرآن به زبان فارسی است.
برای اجرای این طرح، ترجمۀ کهن ادعیه در این کتاب با ترجمه های قدیمی قرآنی، مخصوصاً در قرن ششم مقایسه و بویژه از نظر برابرگذاری ها مقایسه و تحلیل می شود.

اهمّ منابع:
- تمیمی سبزواری، علی بن محمد، ذخیرة الآخرة، همراه با کهن ترین ترجمه از ادعیۀ شیعه، به کوشش سید محمد عمادی حائری، تهران، 1383 ش.
- عمادی حائری، سید محمد، قرآن فارسی کهن: تاریخ، تحریرها، تحلیل، تهران، 1386 ش.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.