آغاز درس‌گفتارهایی دربارۀ سنایی

میراث مکتوب - حکیم سنایی‌غزنوی از شاعران و عارفان برجسته‌ی ادب فارسی است. وی نخستین کسی است که در شعر فارسی، در تبیین نظام عرفانی جهان و آنچه آن را نظام احسن خوانده‌اند، سخن گفته است.

سنایی بزرگ‌ترین سراینده‌ی شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی است و شعر او در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی و سیاسی زبان فارسی است. جامع‌ترین و پرمغزترین شعر تعلیمی صوفیه پیش از مثنوی مولانا به حدیقه‌ی سنایی اختصاص دارد. اندیشه‌ی انسان کامل را او وارد شعر فارسی کرده و در نظام کامل عرفانی تبیین کرده است. سنایی حال و هوای تازه‌ای وارد قصیده کرد.

تاثیر او بر عطار و مولانا و بسیاری از شاعران بعد از خود شگفت‌ است و نکات فراوان دیگر درباره‌ی زندگی، آثار و اندیشه‌های او در خور بررسی و تحقیق جامع است. مرکز فرهنگی شهر کتاب پس از برگزاری پانصد جلسه‌ درس‌گفتار درباره‌ی مولوی، فردوسی، سعدی، نظامی، عطار، بیهقی، حافظ، ناصرخسرو، خاقانی و خواجوی کرمانی، از روز چهارشنبه ۲۶ مهر به مدت یک سال در روزهای چهارشنبه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی را با حضور استادان و پژوهشگران برگزار می‌کند تا پیوند مردم و علاقه‌مندان با ادبیات کلاسیک فارسی محکم‌تر شود.

نخستین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی روز چهارشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی استاد دکتر محمدعلی موحد درباره‌ی «سنایی در مقالات شمس» و دکتر مریم حسینی درباره‌ی «جایگاه سنایی در ادب فارسی» اختصاص دارد که در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.