انتشار شمارۀ 341 جهان کتاب

میراث مکتوب - شمارۀ 341 جهان کتاب (مهر 1396) منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از جهان کتاب به شرح زیر است:

عروسک چینی.../ پرویز دوائی
نامۀ اَعمالِ روشنفکران!/ فرّخ امیرفریار
در مردابِ ناگفته‌ها/ فریده حسن‌زاده (مصطفوی)
یهودیت در جدال با مدرنیسم/ حمید نامجو
بهیموت، لویاتان و راه طی‌شدۀ سیاست/ معصومه علی‌اکبری
مبانی اسطوره‌شناسی/ آرزو شهبازی
سعدی، اندیشه‌مند بزرگ اجتماعی/ مهرداد نورائی
دربارۀ ادبیات و تاریخ‌نگاری آن/ مرتضی هاشمی‌پور
نگاهی به ترجمۀ فارسی «الثابت و المتحوّل»/ حسن اکبری بیرق
از ما بِنَمانْد جز غباری.../ آرش اخوّت
میراث جاسوسان/ مریم زارع مِهرجَردی
ده شبی که ایران را لرزاند/ مجید رُهبانی
علی‌اصغر حریری: ستایشگرِ سنّت، نکوهشگرِ تجدّد/ کامیار عابدی
باز کردن کتابخانه‌ام/ والتر بنیامین، ترجمۀ فائقه سرشوقی
ترجمۀ فارسی آثار ادبی افریقایی/ عباس امام
نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟/ گری دِکستِر، ترجمۀ پرتو شریعتمداری
هزارو‌یک داستان/ زری نعیمی
وقت شعر/ سایه اقتصادی‌نیا

معرفی کوتاه

تازه‌های بازار کتاب/ فرّخ امیرفریار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: طلیعه خادمیان