صدای شرق ـ شمارۀ ۹

میراث مکتوب - نهمین شماره از مجلۀ صدای شرق، نشریۀ ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان، منتشر شد. در این شماره از مجلۀ صدای شرق که در ۱۶۰ صفحه به چاپ رسیده، در بخش «چکامۀ استقلال» مطالب زیر به چشم می‌خورد: «چشمۀ اقبال، نظام قاسم؛ «تاجیکستان است و استقلال...»، عسکر حکیم؛ «استقلال»، صفر‌محمد ایوبی؛ «اوج شهامت»، رستم وهاب‌زاده؛ «استقلالیت»، دولت صفر؛ «خورشید استقلال...»، نورالدین امرالدین.

در بخش «حکایت و شعر» این شماره نیز سه مطلب از ستار تورسون و فیض آشور و سپهر ابوعبدالله حسن‌زاده، به ترتیب با عناوین «زمستان عمر» و «سلام گوی!» و «روستایی» آمده است.

در بخش «جشنواره» مطالب زیر درج شده است: «پژوهشگر نیک‌نام» به قلم عبدالحمید صمد؛ «حبیب دل و دیده»، نوشتۀ عطا همدم؛ «عقیده‌های مهارت‌پروری احمد دانش» از نماز حاتم‌اف؛ «بختیار مرتضی، واصف زمین برومند»ف نوشتۀ نورمحمد تبر‌اُف.

در بخش «میراث» نهمین شمارۀ مجلۀ صدای شرق مقاله‌ای در موضوع «میرزا عبدالقادر بیدل، نیکات»، به قلم  بابا‌بیک رحیمی آمده است. «مکتب ادبی» این شماره نیز به ترجمۀ مقاله‌ای از کانستانتین پاوستافسکی با عنوان «صد برگ زرین» و به کوشش بختیار مرتضی اختصاص دارد.

در قسمت «بحث و اندیشۀ» این شماره مطلبی در موضوع «آذر سلیم، شاعری با اشعار و روزگاری مرموز» و در بخش «فرهنگ» نیز نوشته‌ای از صلاح‌الدین فتح‌الله‌اُف در موضوع «مهتاب‌شب» دیده می‌شود.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی