فراخوان مقاله دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه

فراخوان مقاله دومین «همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه» اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:
 مطالعات نظری درباره‌ی ادبیات عامه ( تعاریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌هاو...)
 پیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی
 تاریخچه پژوهش در ادبیات عامه
 روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه
 معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزه‌ی ادبیات عامه
 نسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه
 مخاطب‌شناسی و ادبیات عامه
 . نقد و بررسی ادبیات عامه
- ادبیات داستانی عامه: گونه‌ها، ریخت‌شناسی، معرفی قصه‌ها، بن‌مایه‌ها و....
 شعر عامه و بومی سروده‌ها
 بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه
ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی
 ادبیات عامه و اسطوره
 ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان
 ادبیات عامه و مطالعات بین رشته‌ای
 ادبیات عامه و زبانشناسی
 ادبیات عامه و جامعه شناسی
 ادبیات عامه و روانشناسی
 ادبیات عامه و رسانه
ادبیات عامه و پویا نمایی
 مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه
رابطه‌ و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه
 بررسی انواع ادب نمایشی عامه (تعزیه، تقلید، نمایش زنانه و ...)
 محورهای ویژه همایش
 معرفی و تحلیل اشعار شاعران محلی‌سرای استان بوشهر
 بررسی و تحلیل گویش شناسی و تنوع زبانی در استان بوشهر
 بررسی ادبیات عامه استان بوشهر (ضرب المثل، چیستان، متل، لالایی و نازآوا، ترانه‌های کار، سرور و...)
 بررسی و معرفی آثار نویسندگان بومی استان بوشهر
 تجلیل از مقام استاد سید جعفر حمیدی؛ پژوهشگر برجسته و شاعر بومی‌سرای بوشهری در مراسم اختتامیه
 و هر گونه پژوهش دربارۀ ادب عامه

برگزار كنندگان: دانشگاه خلیج فارس

مهلت ارسال متن كامل مقالات 30 آذر و تاریخ برگزاری همایش9 اسفند 1396 است.

 

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.
تلفن تماس دبیرخانه: 07731222104- 09107102489
آدرس دبیرخانه: بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، طبقۀ دوم، گروه زبان و ادبیات فارسی
محل برگزاری: بوشهر - دانشگاه خلیج فارس