فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر

میراث مکتوب - فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

عرفان و حکمت باباطاهر

مشرب عرفانی باباطاهر

عرفان باباطاهر

اصطلاحات عرفانی باباطاهر

سلوک عرفانی باباطاهر

قلندریات در افکار باباطاهر

رابطه باباطاهر با قلندریه

همانندی­های عرفانی باباطاهر و عین­القضات همدانی

مرگ اندیشی عرفانی باباطاهر

وحدت وجود در عرفان باباطاهر

عشق، عاشق و معشوق در تأملات عرفانی باباطاهر

دوبیتی­های باباطاهر

تصویرگری در دوبیتی­های باباطاهر

معرفی، نقد و بررسی آثار باباطاهر

اشعار پورفریدون در نسخه­های چاپی اشعار باباطاهر

فهلویات در شعر باباطاهر

صنایع لفظی در دیوان باباطاهر

عاشقانه­های محلی باباطاهر

مباحث زبان شناسیک باباطاهر

جایگاه باباطاهر در شعر عارفانۀ فارسی

تأثیر باباطاهر بر شاعران دوبیتی سرای اعصار بعد

اشعار الحاقی باباطاهر

زیبایی شناسی و فرانوگرایی در شعر باباطاهر

شگردهای زبانی در دوبیتی­های باباطاهر

دربارۀ تصحیح انتقادی دیوان باباطاهر

وزن فهلویات باباطاهر

تاریخ روزگار باباطاهر

سلجوقیان و رابطۀ آنان با صوفیه

شرح حالات و احوال باباطاهر

جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان

جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان

نگاه خاورشناسان به باباطاهر

کتاب­شناسی باباطاهر

برگزار كنندگان: دانشگاه بوعلی سینا

استانداری همدان و اداره کل ارشاد اسلامی استان همدان

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 دی 1396

تاریخ برگزاری همایش: 9 و 10 اسفند 1396

آدرس دبیرخانه: همدان، دانشگاه بوعلی سینا- دبیرخانه همایش

محل برگزاری: همدان - دانشگاه بوعلی سینا

mafakher.hamedan@gmail.com